Przygotowanie ofert – system umożliwia szybkie przygotowanie oferty w oparciu o historie zakupów Klienta i predefiniowane zestawy towarów. Ceny podawane w ofertach automatycznie uwzględniają warunki handlowe Klienta i Jego poziom upustów. Ofertę można  wysłać do Klienta  w postaci pliku pdf wprost z poziomu aplikacji.

Z modułu ofert można wysłać do Klienta cennik naszych produktów.

Obsługa zamówień – zamówienie dla Klienta może być wygenerowane w MobiSale albo z oferty albo z predefiniowanego koszyka. Lub utworzone z ręki. Zawartość zamówienia można przed jego zatwierdzeniem modyfikować. Wprowadzanie ilości towarów jest bardzo proste i odbywa się przy pomocy specjalnych przycisków lub powiększanych pól edycyjnych. Zamówienie może zostać albo zatwierdzone od razu albo trafić do bufora umożliwiającego późniejszą edycję. Podczas edycji zamówienia handlowiec ma bieżącą informację o stanie danego towaru na poszczególnych magazynach. W przypadku braku towaru na magazynie handlowiec może wygenerować zamówienie niealokujące, które w centrali firmy uruchamia proces generowania zamówienia do dostawcy w celu uzupełnienia braków magazynowych. W przypadku zamówień „normalnych” (tj. alokujących towar) zatwierdzenie blokuje towar na magazynie i uruchamia proces jego realizacji.

Użytkownik MobiSale ma w każdej chwili wgląd w historię swoich zamówień i może sprawdzić stan ich realizacji.

Obsługa Wniosków Cenowych – w MobiSale został wbudowany zaawansowany moduł pozwalający na sprawne zarządzanie strukturą cen Klientów. Moduł ten zawiera dwa główne elementy:

  • kontrola rentowności Klienta z analizą „co jeśli”
  • proces workflow obsługi wniosków cenowych.

Podczas negocjacji z klientem handlowiec może przygotować w systemie MobiSale wniosek na zmianę cen wybranej grupy towarów. Wniosek taki trafia do przełożonego, który wykonuje analizę jak wnioskowana zmiana cen wpłynie na rentowność współpracy z Klientem w stosunku do sytuacji bieżącej (analiza „co jeśli”). Po zatwierdzeniu wniosku, na ofertach i zamówieniach  pojawiają się już nowe ceny. MobiSale pamięta historię wniosków cenowych i zmian cen.

Raportowanie – Standardowo MobiSale dostarczany jest z grupą gotowych raportów. Jednak wbudowany w system Generator Raportów umożliwia przygotowanie dowolnej ilości własnych zestawień. Każdy raport może być wyeksportowany w formacie excella lub pdf i wysłany e-mailem z poziomu systemu.

Komunikacja z Klientem – Do każdej kartoteki Klienta podpięta jest lista osób kontaktowych, do których możemy wysyłać e-maile wprost z poziomu systemu MobiSale. Historia korespondencji jest zapamiętywana w bazie systemu, a wygodny system wyszukiwania pozwala łatwo dotrzeć do interesujących nas listów.