MobiSale poprzez swoją konstrukcję i sposób działania zapewnia szereg korzyści dla Użytkowników:

Zwiększenie wydajności handlowców – skrócenie czasu rejestracji zamówień, eliminacja błędów w zamówieniach, szybkość dostępu do danych umożliwiają obsługę większej ilości Klientów w tym samym czasie

Zwiększenie sprzedaży –  integracja z systemem ERP, uruchamia proces obsługi sprzedaży w centrali firmy zaraz po zarejestrowaniu zamówienia przez handlowca w terenie. Nie ma zbędnego oczekiwania na przysłanie zamówienia a tym samym można zrealizować większą ilości zleceń w ciągu dnia.

Poprawę rentowności sprzedaży –  dzięki kontroli rentowności sprzedaży do Klientów wraz z analizami „co jeśli” MobiSale pozwala na prowadzenie świadomej i optymalnej polityki cenowej.

Obniżenie kosztów sprzedaży –  automatyzacja procesów obsługi zamówień i sprzedaży eliminuje wiele zbędnych czynności występujących w klasycznym modelu obsługi Klienta. Dotyczy to także działań związanych z raportowaniem pracy przez handlowców. System raportów wbudowany w MobiSale zapewnia przygotowanie niezbędnych sprawozdań i wysłanie ich do przełożonego w ułamku czasu jaki tradycyjnie poświęcają na to handlowcy.

Poprawienie bezpieczeństwa firmy –  rejestrowanie w systemie działań handlowca w tym korespondencji z Klientem zapewnia w razie konieczności szybkie przejęcie obsługi jego Klientów przez zastępcę bez utraty kluczowych informacji sprzedażowych. Jednocześnie rozbudowany system uprawnień eliminuje możliwość złośliwego uszkodzenia lub skopiowania danych.